Forecast

Marselisborg Forecast er digitalt sagsstyringsredskab til brug for beskæftigelses- og socialindsatsen i kommunerne. Systemet anvendes af en række jobcentre på tværs af målgruppeområder. Ved hjælp af Forecast kan fagleder og medarbejder systematisk følge op på hver enkelt sag og sagstamme med afsæt i de fremadrettede forventninger til hver enkelt sags udvikling (mål, tidsperspektiv, risikovurdering og handlinger). Der registreres alene få og værdiskabende oplysninger om det fremadrettede forventede sagsforløb, og det er kommunen selv som definerer hvilke oplysninger som bør indgå i systemet. 

Systemet er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune og er derfor designet specifikt til implementering i en kommunal beskæftigelseskontekst med udgangspunkt i sygedagpengeområdet.  

Læs hvordan Marselisborg gennem Forecast understøtter jobcentrenes sygedagpengeindsats. 

Bæredygtig business case på sygedagpenge og jobafklaring 

 

 

 

For nærmere information kontakt:

Lars Buchholt Pedersen

Partner og direktør

Tlf.: 5121 1944

lbp@marselisborg.org

keyboard_arrow_up