Jobmatch - Marselisborgs samtaleværktøj 

”En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og inddragende samtaleteknik understøtter den ledige i selv at tage ansvar og være aktivt jobsøgende. Målet er, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse.” Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

..At holde en jobrettet samtale kan være en vanskelig affære, når du kun har 30 min til rådighed. Vi har udviklet et værktøj, som hjælper dig på vej!

8 gode grunde til at vælge Jobmatch 

Jobmatch giver kommunens ledige borgere og jobcenterets medarbejdere og lederstab følgende gevinster 

 1. Job og kompetencer som omdrejningspunkt

Jobmatch sikrer, at samtalerne helt naturligt handler om det centrale: Jobsøgning og kompetencer. I jobmatch bliver borger og jobcentermedarbejder mødt med et kort, der viser relevante konkrete job, som borgeren kan søge inden for de jobspor og den søgeradius, som er fastlagt i fællesskab. Arbejdsmarkedet bliver dermed samtalens omdrejningspunkt.

2. Dialogværktøj
– i hele samtalen både personligt og digitalt

Rådgiver og borger kigger på samme skærm og får samme informationer. Det skaber transparens og tillid. Samtidig inddrager det borgeren i samtalen og beslutningerne. Jobmatch kan både anvendes til personlige samtaler eller til digitale samtaler over nettet, hvor skærmbilledet deles. Med fem simple trin gennemføres en samtale fra start til slut.

3. Administrativt arbejde løses på stedet

I Jobmatch løses det administrative arbejde i forbindelse med selve samtalen. Det sikrer at borgeren reelt inddrages i formuleringen af ”Min Plan,” og det sparer tid for jobcenter-medarbejderen. Der er ikke længere behov for administrative dage, hvor man skal renskrive referater fra borgermøder, og indsætte det som en aftale i fagsystemet. I Jobmatch samles aftaler og jobmuligheder automatisk undervejs i samtalen og publiceres til Min Plan.  

4. Robot med beslutningsstøtte

Jobmatch indeholder en robot, som leverer målrettet beslutningsstøtte og kvalificerer borgerens CV, valg af jobspor og jobsøgning samt jobcentermedarbejderens opfølgning. Robotten i Jobmatch foreslår således automatisk relevante job og CV-kompetencer til borgers jobspor. Derudover har robotten blandt andet fokus på om CV’et er ajourført med kvalifikationer i alle.

5. Fuld integration med fagsystemet

I Jobmatch samles administrative redskaber og viden om arbejdsmarkedet i ét system. Det betyder at information fra jobcenterets Fagsystem, jobAG, Jobnet, Jobportaler, Jobbarometeret, Cvr-registeret, Arbejdsmarkedsbalancen, Virksomhedsoverblikket, JobKon samt Interne ordrer samles i Jobmatch. Jobmatch vil samtidig kunne erstatte JobKon, som er under udfasning, og hvor jobcenteret således ikke behøver at tilkøbe yderligere services.. 

6. Min Plan der kan følges op på

I Jobmatch samles alle aftaler og konkrete jobmuligheder i en Min Plan, der er enkel og konkret. Jobmuligheder er opdelt i de jobspor, der er aftalt i samtalen. Borgeren har dermed et fuldt overblik over indholdet af rådgivningen og kan handle på det. Tilsvarende kan jobcentermedarbejderen følge op på konkrete aftaler og jobsøgning inden for de enkelte jobspor

7. Håndterer interne ordrer, alm. jobopslag og virksomheder til uopfordret kontakt

 Jobmatch viser hver dag over 20.000 almindelige jobopslag på det danske arbejdsmarked. Endvidere viser Jobmatch de jobordrer og virksomhedspraktikker som jobcenteret selv har tilvejebragt, og som ønskes matchet med borgerne. Endelig kan virksomheder udsøges i Jobmatch til brug for uopfordret kontakt som typisk ansætter arbejdskraft i lighed med borger. 

Jobmatch professionaliserer jobcenterets håndtering af ordrer ved at sikre, at alle ordrer udstilles i de jobrettede samtaler, og at der løbende identificeres kompetente og motiverede kandidater til de indhentede ordrer. Jobmatch håndterer matchning af ordrer digitalt, herunder fremsendelse af CV’er til arbejdsgiver m.v.

8. Ledelsesinformation som åbner medarbejdernes faglige rum

Med jobmatch følger et dashboard med detaljerede oplysninger om samtalernes kvalitet og borgers søgeintensitet og faglige og geografiske mobilitet. F.eks. ses om de afholdte samtaler fordelt på medarbejdere har resulteret i, at alle borgere har 3 jobspor, at der er aftalt konkrete job som kan søges, om jobsporene er målrettet gode beskæftigelsesmuligheder, om der er registreret kvalifikationer i Jobnet CV’et som

 

 

For nærmere information kontakt:

Lars Buchholt Pedersen

Partner og direktør

Tlf.: 5121 1944

lbp@marselisborg.org

keyboard_arrow_up